Lịch học Hệ thống

Thiên Nga Trắng

Tháng 2

19/2: Họp Team Thiên Nga Trắng.

23/2: Video Marketing.

24-25-26/2: Gala + Camp ở Vinh. Do: Chủ tịch Đỗ Kim Yến, Mr Phạm Xuân Minh, Boss Sâm và đội ngũ 

Tháng 3

1-2-3-4-5/3: 
Đào tạo người mới

8/3: Video Marketing nâng cao. Dành cho Đại lý 25tr trở lên

11/3: Tiktok Shop

12/3:Tiktok Shop

16/3: Hội thảo Online

17/3: Chương trình cho CTV

23/3: Tiktok Shop nâng cao. Chỉ dành cho Đại lý 25tr trở lên

25/3: Coaching 
dành cho Đại lý từ 130tr

27-28-29-30-31/3: Buổi 
Đào tạo người mới

Lưu ý: Nếu không có thông báo riêng, lịch học mặc định là 20h00 - 21h30.

Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi vì trùng lịch với hệ thống tuyến trên. Nếu bị trùng, lịch sẽ được sắp xếp lại trong tuần và cũng sẽ được cập nhật ở link này. ...

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.