Bạn vui lòng chuyển khoản để hoàn tất đăng ký

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia!

CHƯƠNG TRÌNH: "10 GIỜ BẮT KỊP XU HƯỚNG VIDEO NGẮN LAN TRUYỀN"

Ngân hàng VIETCOMBANK
Số tài khoản: 7077779999
Tên tài khoản: NGUYEN THI HUONG
Số tiền: 998.000đ

NỘI DUNG:
10XVIDEO [HỌ VÀ TÊN] [SỐ ĐIỆN THOẠI]

Sau khi bạn chuyển khoản,
vé tham dự sẽ được qua email

Thông tin của bạn sẽ được bảo mật, chỉ sử dụng mục đích phụ vụ chất lượng bạn học tập.
Trường hợp bạn chuyển khoản mà quên ghi thông tin hãy NHẮN Ở ĐÂY